รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
view detail

น้ำหมักกำจัดวัชพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

รางวัล Honor Awards, รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Coco nature powder

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

oil spa จากใบชาอู่หลงและขมิ้นชันออแกนิค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

มะกรูดโซดา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ Bamboo leaf styling powder

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สีย้อมผ้าจากผลตะบูน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาขัดเครื่องประดับจากธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เจลน้ำมันเฃียว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สบู่ซักผ้าจากเปลือกทุเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เจลปรับอากาศไล่ยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS