รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
view detail

Farming ปากช่อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

การจัดการแบบเรียลไทม์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ(อนุบาลนกกระทา)โดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นฐาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการทำงานในเกษตรกรรม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

เกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

IOT Smart Farms (แบบกระชังบกเลี้ยงปลาดุก)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ไฮโดรโปรนิกส์สมาร์ทฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมจัดการระบบฟาร์มระยะไกล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ผักชี 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

เกษตรพอเพียง 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็กภายใต้สภานการณ์ โควิด 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มเลี้ยงปูนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

IoT for Farm System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS