รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
view detail

Smart Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะในบ้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

หนูนาพาโชค (Uptech mini smart farm)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ทวาล์ว อัจฉริยะ 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ระบบช่วยดูแลพืชผักอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

แปลงผักแนวตั้งอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

Smart farm control

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบสมาร์ทไฮโดรโปนิกส์ (Smart Hydroponics)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

Farm House 4G

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

สวนผักอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบไร้สาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

มินิสมาร์ทฟาร์มอ๊บอ๊บ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โรงเรือนอเนกประสงค์อนุรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

เทคโนโลยีสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS