รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
view detail

ป้ายไฟ"ลดอุบัติเหตุ"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะสะสมแต้ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับเครื่องแต่งกาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บังคับแนวหมุด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

ตู้รู้ตัวพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ราวตากผ้าสามฤดู โมเดลบาร์โหน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เชื้้อเพลิงรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยถอนต้นไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจจับควันแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ถังอบอาหารไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้บริการสินค้าสุขอนามัยแบบฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS