รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
view detail

อุปกรณ์กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังทับเส้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เตียงเข็นผู้ป่วยนอนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เตือนไฟรั่ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหลในโรงอาหาร ผ่าน Line notify

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปรับระดับถุงน้ำเกลือผ่าน Bluetooth

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์พยุงเดินผู้ป่วยและคนชรา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เข็มขัดพยุงรักพยุงใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

บันไดชุดใบมีด 230 KV. V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกันขโมยแจ้งเตือนผ่านไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วยติดเตียง (Wheelchair Lift)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์โดยรีเลย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS