รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
view detail

Automatic Mini Smart Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบจ่ายน้ำ มินิสมาร์ทฟาร์มเห็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบLoRa

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

โรงเรือนจำลองเพาะพันธุ์แคคตัสอิชินอปซิสอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ระบบอนุบาลและนับจำนวนลูกปลาอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น pm2.5 บริเวณอาคารและที่พักอาศัยผ่านระบบแอพพลิเคชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ระบบรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS