รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
view detail

Intelligent Watering Mobile (ระบบรดน้ำต้นไม้ โดยใช้สมาร์ทโฟนสั่งการ)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มนกกระทาออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรดน้ำผักสลัดอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ชุดระบบกรองบ่อปลาระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมน้ำในฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทฟาร์มเห็ดอัจฉริยะเคลื่อนที่ได้ ควบคุมโดยระบบ IOT (Moveable Mushroom Farm By IOT)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

Young smart farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

Automatic Watering System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

Intelligent farm เกษตรอัจฉริยะ 4G

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

Omega Garden

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

Farmers Helper

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

การควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ด้วยเทคโนโลยี IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS