รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
152 page(s) 1813 record(s)
view detail

อุปกรณ์ห่อเครือกล้วยหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือนขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

Roll device cables

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยขวดแก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นปุ๋ยบนคันนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

ชุดปรับอุณหภูมิน้ำสำหรับเพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์รองปรับระดับมีดกลึง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผสมสบู่ก้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดเปลือกมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะสลักด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กวาดเก็บน้ำยาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
152 page(s) 1813 record(s)