รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
61 page(s) 729 record(s)
view detail

เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องออกกำลังกายแบบคันโยก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเจนเนอเรเตอร์พลังงานแม่เหล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์นึ่งข้าวประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กรองน้ำแรงดันลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนชนบทภายใต้แนวคิดปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส้าหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ motor direct driver ที่ยั่งยืน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชุดพ่นหมอกระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

รถสามล้อไฟฟ้า ส้าหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

โซล่าสมาร์ทฟาร์ม หนองคายวากิว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตน้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
61 page(s) 729 record(s)