รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
65 page(s) 777 record(s)
view detail

หมวกกันน๊อคช่วยเตือน Version 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

คาร์โลวี ออยล์ ครีม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เสาวัดระดับน้ำช่วยเตือนน้ำหลาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ระบบตรวจสอบและติดตามนักดับเพลิงด้วย อีเอสพี-เมช โปรโตคอล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบปรับระดับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยเก็บน้ำมันบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพละงู

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

กล่องช่วยเตือนกินยา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าสุขอนามัยสำหรับเด็กอ่อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้บำบัดหัวเข่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกผู้ป่วยติดเตียง (Wheelchair Lift)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
65 page(s) 777 record(s)