รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
57 page(s) 677 record(s)
view detail

ม่านตะลุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เดคูพาจกาบกล้วยด้วยมือเรา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เล่าเรื่องเกิดกำเนิดมโนราห์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์เกอลาปา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพละงู

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

ชะลอมใบตาล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

ความงามของหัตถศิลป์จากกระดาษเหลือใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

ผ้ามัดย้อมจากเปลือกหอยกะพง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟ มาร์เช่ (Mache Lamp)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟหัตถศิลป์ถิ่นแดนใต้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

กรอบรูปหัตถศิลป์ลายดุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟ ณ นคร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
57 page(s) 677 record(s)