รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
33 page(s) 393 record(s)
view detail

น้ำหมักสะเดาชีวภาพกำจัดศัตรูพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

สบู่น้ำนมข้าวโพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษผัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ยาหม่องเอ็นยืด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

สเปรย์เอ็นยืด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

น้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ไตรโคเดอร์มาเชื้อรามหัศจรรย์รักษาโรคพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

วัสดุเพาะจากปุ๋ยหมักผักตบชวา(The material is cultivated from the fermented water hyacinth)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ยาสีฟันตะลิงปลิง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

ถังบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

น้ำหมักกำจัดวัชพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหอมแดง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
33 page(s) 393 record(s)