รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
50 page(s) 593 record(s)
view detail

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเข็น Solar lawn mower

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดใบข้าว UPC ยกกำลัง 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

กล่องอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

ชุดทดกำลังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

พลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า 2 ระบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความเสถียรภาพสูงสำหรับบ้านทั่วไป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จ่ายร่วมกับระบบไฟ220โวลต์ ด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อ “Solar Adder”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมโซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เตาอบโอ่งและรมควันปลาเม็งประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
50 page(s) 593 record(s)