รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
57 page(s) 674 record(s)
view detail

ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์พฤกษศาสตร์**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบนิเทศการฝึกงาน**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

กล่องเอนกประสงค์ ยูวีซี อัจฉริยะ (Intelligent UV C box)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งภาพผู้บุกรุกทาง Line notify

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เตือน กรอง สุข

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

Application for Automatic water The plants using Micro Controller and IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

Zhong Wen N แอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยเทคโนโลยีเสริมจริง (AR)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking gel

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยี AI

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องไล่นกด้วยแสงเลเซอร์ร่วมกับเทคนิคการตรวจจับภาพแบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
57 page(s) 674 record(s)