รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
52 page(s) 614 record(s)
view detail

เครื่องคัดกรอง Covid-19 อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

Killer covid 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

3in1 ป้องกัน Covid-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำลายและฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเทอร์โมสแกน Automatic Sensor System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ DTEC ( Endotracheal Tubes Device : EDT DTEC )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยนึ่งลูกประคบไอน้ำสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

กล่องอบหน้ากากUV-C

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

สบู่กระดาษแอลกอฮอล์น้ำซาวข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ 2+2+2ระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

Smart Screening Point

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
52 page(s) 614 record(s)