รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

hydroponic vertical smart farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

Techno Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

การออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็กสำหรับดูแลต้นพริกขี้หนู

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

TKC Mini Smart Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานสะอาดยกกำลังสอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทฟาร์ม (SMART FARM)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปลูกผีกแอโรโปนิกส์อัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

Orchid Home เครื่องดูแลกล้วยไม้อัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมการสูบน้ำและจ่ายน้ำ ผ่านสมาร์ทโฟนโดยเครือข่ายอินเตอร์เนต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

ชุดระบบ ioT Smart Water Animal สำหรับดูแลระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

การจัดการแบบเรียลไทม์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ(อนุบาลนกกระทา)โดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นฐาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)