รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
view detail

ก้อนปุ๋ยชีวภาพอัดแท่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นตัดหญ้าและพรวนดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

น้ำหมักจาวปลวก ชีวภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กระถางใบอ้อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาซักผ้าชีวภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แผ่นดูดพิษจากรางจืด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าจากต้นมะพูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

สบู่ซักผ้าขาวจากเปลือกไข่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ ออริกาโน่ คาร์บอน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ถ่านดูดกลิ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

กระถางรักษ์โลกใบต้นธูปฤาษีผสมเปลือกไข่ไล่มด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สบู่น้ำผึ้งดอกกุหลาบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS