รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

เตาอบเฉพาะที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

คุกกี้ดอกเก๊กฮวยอบกรอบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

คัพเค้กมะละกอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ซอสปาริชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

คีมแกะหอยแครง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

Star fruit toner

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ชุดทดสอบไดเร็กคอล์ย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกระเทาะฟลักซ์เศษลวดเชื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS