รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

อุปกรณ์ตีผังงานก่อสร้าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เช็คดิ่งเสา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบประหยัด (Economy Radiant Warmer)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ล็อคก็อกน้ำสนามแบบโยก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำข้าวแต๋น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ชุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือและเพาเวอร์แบงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

กล่องเซนเซอร์ปิดจอภาพอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้านั่งขับแบบระบบไฮดรอลิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจักตอกไม้ไผ่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นยกกระถางต้นไม้และถังน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นกึ่งตะไคร้อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS