รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ชุดทดสอบไดเร็กคอล์ย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกระเทาะฟลักซ์เศษลวดเชื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตีผังงานก่อสร้าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เช็คดิ่งเสา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบประหยัด (Economy Radiant Warmer)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ล็อคก็อกน้ำสนามแบบโยก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำข้าวแต๋น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ชุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือและเพาเวอร์แบงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

กล่องเซนเซอร์ปิดจอภาพอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้านั่งขับแบบระบบไฮดรอลิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS