รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

กระเป๋าจากขวดพลาสติก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟประดิษฐ์จากเยื่อไหม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากขวดแก้ว AllLight 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ยางรัดผมจากผ้าสี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟไม้ไผ่ตั้งพื้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟไม้ไผ่ตั้งโต๊ะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เตาอบไร้ควัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะพับแปลงร่าง Table Transform

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

สิ่งประดิษฐ์จากกากกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ทุเรียนรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เจลล้างมือจากว่านหางจระเข้และแตงกวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

สบู่ใยบวบ แตงกวำมะเขือเทศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS