รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

มะระแฟนซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เก็บทะลายหมาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขึ้นต้นหมาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยนต์ความร้อนภายนอกพลังงานชีวะมวล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

กล่องใส่เอกสารจากเชือกมัดฟาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

SmartBox N-VEC 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าบัญชีคิดบวก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ล้างแผงแอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยแต่งหน้าขนมเค้ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มน้ำเคลื่อนที่พลังงานทางเลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นกะหล่ำปลี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นซอยตะไคร้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS