รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

ปั๊มน้ำเคลื่อนที่พลังงานทางเลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นกะหล่ำปลี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นซอยตะไคร้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำเกลียวมันฝรั่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเช็คสายไฟขาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นผักทรงลูกเต๋า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรีดผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำเกลียวผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกเปลือกสับปะรด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

โพเดียมปรับระดับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

โพเดียมอเนกประสงค์ปรับอากาศแบบคูลลิ่งแพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นผู้พิการพลังงาน 2 ระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS