รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Slow Movement

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เตียงผู้สูงอายุยามวิกาล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เซ็นเตอร์ครัชต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เช็คแลมป์ไขควงวัดไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ไส้กรอกไข่ไทยแลนด์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

นมข้นเจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

สติ๊กเกอร์ไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

Application Mail

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เทคโนโลยี บัญชีอย่างง่าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ไม้เช็ดกระจกแบบฉีดน้ำยา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เปลไฟฟ้าปรับระดับได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS