รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

ห่วงยางช่วยชีวิต สำหรับผู้ประสบอุทกภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

โอเอซิสจากผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เชี่ยนหมากดินเผา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

โลชันผสมสารสกัดขมิ้นชัน และน้ำส้มควันไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ขี้ผึ้งสมุนไพรใบพลู-มะเกลือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำลายกระจกรถยนต์ ในกรณีรถยนต์ตกน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กขณะทำหัตถการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

หมวกกันน็อคแก้หลับบังคับใส่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ชูชีพพยุงตัวบังคับด้วยวิทยุ 2.4GHz

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฉีดน้ำหยอดเหรียญ V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS