รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

ปั่นไฟพลังงานน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เตาอบไก่ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รั้วป้องกันภัยจากการตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำวนผักไฮโดรโปรนิคส์ พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เตาชีวมวลความร้อนสูง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หิ่งห้อยกับแสงตะวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

บรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อนจากกากมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

ชุดล้างโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ตู้เติมลมยางรถระบบหยอดเหรียญ พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS