รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

โปรแกรมระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

BIN SCAN ถังคัดแยกขยะพิทักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเตือนการให้สารน้ำเกลือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกัดแผ่นปริ้น(PCB milling machine)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

ผ้าบาติกนาโน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดื่มสมุนไพร Dara Fresh Cool

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

โซล่าเซลล์พลังงานทดแทน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเจาะ ผ่ามะพร้าวอ่อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

ม่านบังตาจากต้นอ้อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดไฟเลี้ยวอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทดสอบและล้างหัวฉีดเชื้อเพลิงระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กดลูกสูบเบรกคาลิปเปอร์โดยใช้ไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS