รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

อุปกรณ์ช่วยให้นึ่งข้าวเหนียวลดการใช้พลังงาน ฝากระแต 2013

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

กล้วยเจี๊ยบฯ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

กล้วยหลากรส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

วุ้นทุเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

สามมะคลุกบ๊วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

หม้อจ่ายไฟฟ้าแอนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เรือเก็บขยะ “แจ๋วรักษ์โลก”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ครีมน้ำมันระกำคลายเส้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องทองเหลือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ระบบประหยัดพลังงานสำหรับหม้อต้ม โดยห้องความร้อนและเทอร์โมสตัท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ยางพาราเคลือบไม้ไล่ปลวกและแมลง(R Lacquer)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS