รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
112 page(s) 1344 record(s)
view detail

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบแห้ง 24 ชั่วโมง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตามหารีโมท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ไม่คาดก็ไปไม่ได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

พัดลมไออุ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะเขียนแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

สวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าแบบไร้สาย V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เปลโยกสำหรับลูกน้อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

รถพ่วงท้านรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยิงลูกปิงปองช่วยฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจสอบและเก็บธนบัตรสำหรับผู้พิการทางสายตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
112 page(s) 1344 record(s)