รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
45 page(s) 529 record(s)
view detail

ศิลปะบนแผ่นโลหะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟลูกปัดกะลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ชุดรองจานอาหารเดคูพาจจากกระจูด (Decoupage Place mats)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

แลตะลุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟไฮเทคประดับส่วนหย่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

มดจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

กล่องของที่ระลึกจากเศษไม้กรอบรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

เศียรพระจากโลหะเทียม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

สืบสานศิลป์ถิ่นสโตย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้ประดิษฐ์เลิศวิจิตรงานไทย จากผ้าซับในลงเจลาติน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

มะม่วงหิมพานต์สืบสานผ้าทอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ผ้าพระบฏบ้านฉันผลักดันสู่มรดกโลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
45 page(s) 529 record(s)