รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
4 page(s) 46 record(s)
view detail

ลิปบาล์มผลไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

สเปรย์กำจัดมดจากใบยูคาลิปตัส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยน้ำมักชีวภาพสำหรับผักไฮโดโปรนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยชีวภาพจากปลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

สเปรย์น้ำหมักผลไม้สีเหลืองกำจัดยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

แชมพูเคพกูสเบอร์รี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

แชมพูสุนัข สกัดมาจากใบยอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

พณิชยการเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟต้นมะม่วง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
4 page(s) 46 record(s)