รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
144 page(s) 1725 record(s)
view detail

เตาเผามะพร้าว(ลดเชื้อเพลิงและลดควัน)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือประกอบ Crank Shaft Crank shaft assembly tool

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจสอบสายต่อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สอยมังคุด ( Mangosteen hack knife )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างระบบภายในของเครื่องปรับอากาศรถยนต์แบบรีไซเคิลน้ำยา F11**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์จับยึดบันไดกับเสาไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยจับยึดบันไดบนรถกระบะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

Bartender Luggage

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยปูผ้าปูที่นอน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจจับแก๊สส่วนบุคคล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารเป็ดอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
144 page(s) 1725 record(s)