รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
95 page(s) 1130 record(s)
view detail

ตู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตข้าวเกรียบกรือโป๊ะชนิดแท่งระบบกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยผ่าลูกจาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสลัดน้ำมันระบบลมร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบพริกแห้งปั่นอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยขยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกเศษปลากะตัก ( Plakatak Fileting Machine )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารไรแดงอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเพาะจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
95 page(s) 1130 record(s)