รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
50 page(s) 593 record(s)
view detail

ชุดระบายความร้อนใต้หลังคาอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจาก กระเบื้องโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร สำหรับครัวเรือนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตไฟฟ้าจากแรงเฉื่อยฟลายวีล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ(ไก่ฟรีแลนด์)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดต้นแบบเครื่องกักเก็บพลังงานอัตโนมัติ (Energy storage prototype)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำในเรืออัตโนมัติด้วยพลังงานทดแทน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปลูกเลี้ยงไม้สวยงามในแนวตั้งพลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเขย่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

กังหันน้ำเติมอากาศโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

Power Box

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
50 page(s) 593 record(s)