รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกบนสมาร์ทโฟน (Smart phone Greenhouses control)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เกษตรอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm For Home ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะในบ้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่านแอพพลิเคชั่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

มินิฟาร์มคอนโดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

พัทยา สมาร์ท ฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

TATC มินิสมาร์มฟาร์ม (TATC MINI SMART FARMS)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

มินิสมาร์ทฟาร์มอ๊บอ๊บ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทฟาร์มไฮโดรโปรนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

ระบบ Mini Smart Farms เพื่อควบคุมโครงการชีววิถีฯ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมฟาร์มกล้วยไม้อัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)