รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
55 page(s) 660 record(s)
view detail

บาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

น้ำหมักชีวภาพ MVC.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

น้ำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้จากทางจาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหองฟุ้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

กล้วยฆ่ายางพารา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์เบียร์หมักผมสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

สบู่ผักชีฝรั่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

HERB GEL เจลห้ามเลือดสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

แผ่นกรองหน้ากากอนามัยฟ้าทะลายโจร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ครีมขัดรองเท้าจากกาบมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
55 page(s) 660 record(s)