รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
63 page(s) 754 record(s)
view detail

ปิ่นโตสยาม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

กระถางต้นไม้จากเปลือกหอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

งานไม้เบญจรงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากกาบกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าก้านจาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอุปัชฌาย์ผ้าพิมพ์ลายไทยทอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ชุดมงคลศิลป์ดินเผา ลวดลายจิตรกรรมวัดคูเต่า จังหวัดสงขลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

จักสาน สร้างสรรค์ต่อยอดตำนานจิตรกรรม วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

Drawer case computer

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

กล่องเบญจมงคล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

TATC ศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

แววมัจฉา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
63 page(s) 754 record(s)