รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
view detail

น้ำหมักมะเฟืองใบเงาะเร่งการแข็งตัวน้ำยาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ดินปุ๋ยหมักอินทรีย์สำหรับปลูกพืชในกระถาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

น้ำหมักผลต้นคูณกำจัดหอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตไรแดง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

ดาหลาดับกลิ่นอับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

จังหวัดเลย

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

สเปรย์กันยุงจากใบสะระแหน่ (Mosquito protection spray from mint leaves)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยเศษอาหาร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

สมุนไพรขัดผิว โอเรียนน่า บอดี้ สครับ (Orianna Organic Body Scrub)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เจลล้างมือแอลกฮอล์จากตะลิงปลิง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

สบู่แคปซูล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS