รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

รีโมทไฮเทค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดูดยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เปลไกวเด็กอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรีไซเคิลน้ำยาสารทาความเย็นรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรีไซเคิลน้ำยาสารทำความเย็นรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

บันไดล้อเลื่อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

วงจรยืดอายุหลอดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดฝึกทักษะอนุพันธ์ฟังก์ชั่นเพื่อพัฒนาแนวคิดด้านคณิตศาสตร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เกมส์จำลองการทำงานคอมพิวเตอร์ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนน้ำท่วม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS