รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ V.3

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตี 3 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เตาพอเพียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครืองชาวเวอร์แค้มปิ้ง (Shower Camping)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำขนมตาลโตนด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยอัมพฤต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างหัวฉีดเครื่องยนต์แกสโซ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นอาบน้ำละหมาดสำหรับผู้ป่วยแบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบาวเวอร์แค้มปิ้ง (Shower Camping )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องค้นหาโลหะด้วแม่เหล็กถวร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องค้นหาโลหะในเนื้อไม้ด้วยแม่เหล็กถาวร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยประคองกระดูกภายนอก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS