รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

ข้าวแดกงา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไร้สาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจักสานไฮเทค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

Mr. เตือนภัย แจ้งเตือนการขโมยตู้บริจาคเงิน และพระพุทธรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดต้นอ้อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องซักล้างเสื่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสับย่อยใบไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวอร์มกาแฟ มินิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำแบบพกพาเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำน้ำแข็งด้วยคอมเพรสเซอร์แอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบดเมล็ดพันธ์พืชเพื่อทำอาหารสัตว์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS