รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

เครื่องขัดผิวมะนาว ver.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือพิเศษถอดประกอบแกนโช๊คจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือกำจัดวัชพืชในนาดำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เตาแก๊สตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องถอนขนไก่อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เต้าฮวยฟักข้าวนมสด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

แม่แรงนิรภัย V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมดูดน้ำท่วมอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ฐานลอยน้ำเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจสอบสายเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เตือนของหายแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

วาล์วลมแบบเลือกได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS