รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

ม่านน้ำตกระบบโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

รถฉีดพ่นอเนกประสงค์(พลังงานทดแทน)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

จังหวัดระนอง

MORE DETAILS
view detail

แผงโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ควบคุมด้วยระบบ GSM

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

ตู้ชาร์จแบตแบบหยอดเหรียญจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดรดน้ำต้นไม้เคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพล

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรดน้ำพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย smart phone

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะประหยัดพลังงานจากโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

Sola Herb

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะสว่างตอนกลางคืน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS