รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

หลอดมหัศจรรย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพพล

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยแกะต้นเทียนปรับความร้อนได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปอกทางมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

กล่องคู่ขวัญ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์จัดระเบียบด้าย(อัก)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยกรอกน้ำดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยดึงเมล็ดถั่วลิสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดูดหมึกและไล่อากาศตลับหมึกเครื่องพิมพ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสำหรับเกี่ยวข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บีบอัดไม้กวาดดอกหญ้า The broom grass compression equipment

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

กรรไกรตัดติด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS