รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

แท่นดัดเหล็กปลอก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แยกไข่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

กล่องโฟมฟักไข่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ฮาร์ดดิสก์แดนซ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

กล้องส่องตู้แอร์พร้อมฉีดล้าง (แบบพอเพียง)v.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับเคลื่อนสองล้อ Sidecar 2 WD

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดัดเหล็ก Amazing Bender Pire

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทาสีแบบลูกกลิ้งกึ่งอัตโนมัติ (Paint Roller Semi-Automatic)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขัดเมล็ดเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเชื่อมแบบ Mini v.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยความร้อนจากก๊าซหุงต้ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเช็คลำโพงเสียงตามสาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS