รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

เครื่องป้องกันไฟดูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดโลหะขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั้นเม็ดบัวลอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบสุญญากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผสมอาหารเหลวเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ยกอิฐบล็อก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรับซื้อกระป๋องอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสับมันสำปะหลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเก็บเหล็กขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจำหน่ายคูปองอาหารอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS