รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

หุ่นยนต์สำรวจควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดอร์ย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ป้องกันสายยางตก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องโม่แป้งมหัศจรรย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสกัดมันหมระเหย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรอเส้นด้ายงานถัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำธูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

กระดานนอนใต้ท้องรถ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดโลหะแผ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์เล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS