รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

เศษผ้าที่มีชีวิต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

Colour poster knowledge (สีโปรสเตอร์จากภูมิปัญญา)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

ครีมสำโรงจากฅนศรีสำโรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

หมอนถ่านสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

เตาเผาข้าวหลาม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปัว

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยเศษกิ่งไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเขย่าน้ำยากัดปริ้นท์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปัว

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

หลอดมหัศจรรย์สลายกลิ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปัว

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ผ้าคาดพยุงหลังสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั๊มขึ้นรูปขนมคุกกี้สิงคโปร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ตัวถอดแผ่นคลัทช์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS