รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

จักรยานสู้ภัยพิบัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดน๊อตหัวชำรุด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เรือจักรยานน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

ขอขีดไม้เที่ยงตรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตีเกลียวสายไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์พับกระทงใบตอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปรับสภาพลวดทองแดงอาบน้ำยาควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ V3

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยยกถังน้ำดื่มใส่เครื่องท้าน้ำเย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

Multi Alarm( อุปกรณ์เตือนภัย)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายถังออกซิเจนสำหรับรถพยาบาล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดปุ๋ยไม้กระถาง V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Car)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS