รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

จักรยานซักผ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์นวดเท้าจากหิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดูดของเหลวแบบสุญญากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมสำเร็จรูปจัดเก็บข้อมูล อปพร.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบสุญญากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

กระติกน้ำร้อนเตือนระดับน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพละงู

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำธูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

กระถางต้นไม้จากเศษวัสดุเหลือใข้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบินไล่นก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดักแมลง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS