รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
view detail

มาการองทานเมล็ดตะวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

วุ้นแก้วอะโวคาโด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ขนมเทียนชา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

โมจิหยดน้ำกับข้าวปุกงา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ชาเชอรรี่จากเปลือกกาแฟและหญ้าหวาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้ผลไม้อบแห้งข้าวไรซ์เบอรี่(Riceberry Dried Fruit Cookie)พร้อมบรรจุภัณฑ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carunda Jam)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ขนมดอกลำดวนตะไคร้ไข่เค็มเสริมข้าวไรเบอรี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

พิซซ่าเพื่อสุขภาพ (Heathy Pizza)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

คาราเมลมะพร้าวน้ำหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

น้ำพิลังกาสาพร้อมดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS