รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
39 page(s) 461 record(s)
view detail

เครื่องบริหารข้อไหล่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

แผ่นประคบสมุนไพรไฟฟ้าบำบัดเฉพาะจุด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เตียงป้องกันแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะกระเป๋ารักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

วงล้อกระชับสัดส่วน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

ลูกแก้วมหัศจรรย์ ป้องกันแผลกดทับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟู กล้ามเนื้อแขน ข้อไหล่ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้สุขาผู้สูงอายุเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

แว่นสุขสุด (Glasses of happiness)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เฝือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำลายลวดเย็บแผล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้กายภาพบำบัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
39 page(s) 461 record(s)