รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
131 page(s) 1562 record(s)
view detail

เครื่องดัดท่อเหลี่ยม V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำโรตีเส้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำกล้วยเส้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์จากหลอดไส้เป็นหลอด LED

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดเลี้ยงไส้เดือน ระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เบรกช่วยฝึกขับรถ (Brake Helper)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดโลหะแผ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสลัดน้ำผึ้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกผลปาล์มจากช่อทะลาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยตัดกระจก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เหลาทางมะพร้าวจากใบเลื่อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
131 page(s) 1562 record(s)